Maaike Kruijk Logopedie Praktijk

In de Dichterswijk in Utrecht is mijn Logopediepraktijk gevestigd. In de praktijk kun je terecht voor logopedisch advies en behandelingen. Hierbij valt te denken aan problemen met spraak, taal, gehoor, stem en slikken.

Ik behandel met name kinderen op doelgerichte en methodische wijze. Hierbij zet ik speelse werkvormen in. Kinderen worden in hun totaliteit bekeken, waarbij voorop staat dat elk kind uniek is. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Ik geloof dat een combinatie van directe en indirecte logopedie de beste kansen biedt om een kind zo goed mogelijk te kunnen laten ontwikkelen. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en logopedist centraal. Bij een indirecte therapie instrueert en begeleidt de logopedist de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Daarom worden ouders nauw betrokken bij de behandeling. 

Ik ben gespecialiseerd in kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove/slechthorende kinderen. Ik heb veel ervaring opgedaan als logopedist, schrijftolk en tolk Nederlands Gebarentaal met deze doelgroep.

Ik behandel met de nieuwste methoden. Indien nodig werk ik samen met andere disciplines, scholen en begeleiders. Niet alleen kinderen worden behandeld, maar ook als volwassene bent u van harte welkom en krijgt u specialistisch advies en behandeling.

Cursus spraakafzien

Spraakafzien, in de volksmond liplezen genoemd, is het aflezen van klanken van iemands mond, gecombineerd met non-verbale communicatie zoals mimiek en lichaamstaal. Spraakafzien wordt vaak door dove en slechthorende mensen gebruikt om de gemiste informatie die ze niet kunnen horen aan te vullen. 

Kunt u met uw auditieve beperking moeilijk gesprekken volgen? Ik kan u helpen om spraakafzien te leren. 

Freelance logopedist

Naast mijn Logopediepraktijk werk ik ook als freelance logopedist. Als waarnemend logopedist ben ik onder andere verbonden geweest aan de Professor Groenschool, Taalkring Hilversum en diverse logopediepraktijken in en om Utrecht. Tevens was ik werkzaam als docent Logopedie bij de Hogeschool Utrecht.

Bent u op zoek naar een tijdelijke waarneming in uw instelling of praktijk? Ik bespreek graag de mogelijkheden met u.