Kosten

De kosten voor logopedie worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijsbrief van huisarts of specialist is daarom noodzakelijk. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor volwassenen geldt dit eigen risico wel. De hoogte van uw eigen risico is vastgelegd in de overeenkomst met uw zorgverzekeraar. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor de tarieven. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) zijn de landelijk vastgestelde maximumtarieven voor logopedie te vinden. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt dit maximumtarief of een ander tarief gehanteerd.

Voor 2023 zijn niet met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Het kan zijn dat u daarom eerst een rekening krijgt en/of een deel van de behandeling zelf moet betalen. Ook zijn er een aantal zorgverzekeraars waar nog wel gewoon een contract mee afgesloten is. Neem contact op om te checken of dat in uw geval zo is. De rekening wordt dan namelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend en volledig vergoedt. Als u verandert van verzekering, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan ons meldt, zodat de declaratie naar de juiste zorgverzekeraar gestuurd kan worden.

Uw zorgverzekeraar dekt niet alle kosten. U krijgt wel een rekening voor:

Groot (school) overleg:                                                       € 85,00

Uitgebreide verslaglegging                                                  € 97,50

Verzuimtarief (te laat afmelden)                                          € 44,00

Overleg ambulant begeleider € 44,00

Individuele behandeling (buiten voorwaarden vergoeding)    € 44,00

Lezing (inclusief voorbereiding per uur, exclusief reiskosten € 109,50