Kosten

De kosten voor logopedie worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijsbrief van huisarts of specialist is daarom noodzakelijk. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Voor volwassenen geldt dit eigen risico wel. De hoogte van uw eigen risico is vastgelegd in de overeenkomst met uw zorgverzekeraar. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor de tarieven. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) zijn de landelijk vastgestelde maximumtarieven voor logopedie te vinden. Afhankelijk van de zorgverzekering wordt dit maximumtarief of een ander tarief gehanteerd.

Voor 2020 hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Wij sturen u daarom geen rekening. De rekening wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Als u verandert van verzekering, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan ons meldt, zodat we de declaratie naar de juiste zorgverzekeraar kunnen sturen.

Uw zorgverzekeraar dekt niet alle kosten. Hiervoor sturen wij wel een rekening:

Groot (school) overleg:                                                       € 80

Uitgebreide verslaglegging                                                  € 85  

Verzuimtarief (te laat afmelden)                                          € 35

Individuele behandeling (buiten voorwaarden vergoeding)    € 35

Lezing (inclusief voorbereiding per uur, exclusief reiskosten € 100