Praktijkregels

Hoe werkt het aanmelden?

U kunt uw kind of uzelf aanmelden door:

Kleuters

Kinderen uit groep 1 en 2 worden sowieso zoveel mogelijk onder schooltijd behandeld. Uit ervaring blijkt dat het voor de kleine kinderen te intensief is om na schooltijd ook nog naar de logopedist te gaan.

Vanuit de leerplichtwet mogen kinderen van 4 jaar en zonder limiet afwezig zijn op school als het op medische indicatie is (logopedie valt hier onder).
Tevens mogen kinderen van 5 jaar volgens de leerplichtwet 5 uur per week verzuimen. Zonder toestemming maar wel met het maken van een melding. Die 5 uur per week kan uitgebreid worden tot 10 uur per week tot het 6e jaar, als er een toestemming is afgegeven door de schooldirecteur.

Op deze site vindt u meer informatie hierover.

Moet u een afspraak afzeggen?

Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden telefonisch afgezegd te worden op 06-18805076.  

Wanneer u niet tijdig afbelt, zal ongeacht de reden het verzuimtarief in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekering declareren.