Privacy

Bij Maaike Kruijk Logopedie is uw privacy heel belangrijk. Dit wordt samen met u vastgelegd in de behandelovereenkomst.

Alle gegevens die u deelt met de praktijk vallen onder de wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Dat betekent dat de praktijk al uw gegevens niet zonder uw toestemming mag verstrekken aan derden (bijvoorbeeld aan school).

Aan het begin van de behandeling wordt u gevraagd om een behandelovereenkomst in te vullen. Hiermee geeft u mij toestemming met derden te overleggen over de behandeling.

Het verloop en de resultaten van de behandeling zal altijd aan de verwijzer (huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist) worden gerapporteerd.

Klik hier voor het gehele privacyregelent van Maaike Kruijk Logopedie