Niet of nauwelijks sprekende kinderen

Als uw kind nog maar heel weinig spreekt, nog bijna geen woordjes zegt of helemaal nog niet kan praten, bemoeilijkt dat de communicatie met uw kind. U herkent misschien dat uw kind vaak allerlei slimme manieren heeft bedacht om zich te uiten: het kijkt op een bepaalde manier, maakt geluiden, wijst of gebaart. Toch wilt u, zowel voor uw kind als uzelf en anderen in uw omgeving, meer mogelijkheden om te communiceren.

Naast het stimuleren van de taal wordt er bij de logopedie ook gekeken naar eventueel andere communicatievormen zoals gebaren, grafische symbolen en/of plaatjes. Dit met als uiteindelijke doel om de communicatie soepeler, gelijkwaardiger en plezieriger te laten verlopen.