Adem

Gemiddeld gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal, doordat we ongeveer 12 keer per minuut ademen.  Bij het inademen halen we zuurstof uit de lucht en bij het uitademen blazen we kooldioxide uit. Om te ademen gebruiken we verschillende lichaamsdelen: de borstkast, de longen, de luchtpijp en de adem- en buikspieren.

Wanneer we niet goed ademen, kunnen er helaas problemen ontstaan.

Verkeerde spreekadem

Een verkeerde spreekadem ontstaat doordat er bij het spreken verkeerd geademd wordt. Mensen raken “achter de adem”:  er wordt langer gesproken dan dat er lucht voor is.  Het gevolg hiervan is dat er vaak een hoorbare en gespannen manier van ademen ontstaat om weer voldoende lucht te krijgen. De logopedist leert een goede spreekadem aan, waardoor er beter geademd wordt tijdens het spreken.

Stemproblemen

Om de stem in goede conditie te houden is het belangrijk dat een goede manier van adem wordt gebruikt. De adem en stem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Wanneer er een gespannen of afwijkende manier van ademen voortkomt, heeft dit vaak gevolgen voor de stem. De stem kan daardoor minder goed functioneren, waardoor stemklachten ontstaan. Dit kunnen zijn: een snel vermoeide stem, een dik gevoel bij de stem, heesheidsklachten. De logopedist leer een goede adem aan in combinatie met stemoefeningen.

Hyperventilatie

Bij hyperventilatie  wordt er te snel en te oppervlakkig geademd. Hierdoor bevat het bloed teveel zuurstof en te weinig kooldioxide. Verschijnselen van hyperventilatie zijn: duizeligheid, tintelingen in de armen en handen, zweten, drukkend gevoel op de borst, hartkloppingen en ademnood. De logopedist leert een goede manier van ademen aan, vaak in combinatie met ontspanningsoefeningen.