Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar, als je een gesprek voert met iemand. Je reageert op wat de ander zegt en hoe jij dat (gesproken geluid) waarneemt. Hoe je hoort beïnvloedt de reactie. Als je iets niet helemaal verstaan hebt, vraag je om te herhalen. Omdat logopedie gaat over communicatie, kijkt de logopedist ook naar het gehoor. Door mijn ervaring als Tolk Nederlandse Gebarentaal, Schrijftolk en logopedist bij dove en slechthorende kinderen heb ik gespecialiseerd in kinderen en volwassenen met een auditieve beperking. Het is ook mogelijk om een cursus spraakafzien te volgen.

Hier kunt u verder informatie vinden over slechthorendheid (aangeboren en verworven), middenoorontstekingen, doofheid, cochleair implantaat en auditieve verwerkingsproblemen.