Werkwijze

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek, de eerste afspraak, stel ik u een aantal vragen om de hulpvraag in kaart te brengen. 

Graag meenemen naar de eerste afspraak:

  • de verwijsbrief van de huisarts
  • de pas van de zorgverzekeraar
  • legitimatiebewijs (ID kaart, paspoort of uittreksel van het GBA)

Onderzoek

Ik vind het belangrijk om goed onderzoek te doen, zodat het logopedisch probleem in kaart gebracht kan worden. Dit kan soms enkele afsspraken in beslag nemen en resulteert uiteindelijk in het behandelplan.

Behandelplan

Is het onderzoek afgerond, dan worden de resultaten met u besproken en wordt er een behandelplan opgesteld. In dit plan staat welke logopedische problemen u of uw kind heeft, aan welke doelen er gewerkt wordt en hoe vaak er logopedie nodig is. 

Behandeling

De logopedist behandelt zoveel mogelijk op speelse wijze. Uit ervaring blijkt dat dan de meeste kinderen met plezier naar de logopedist gaan. U krijgt na elke behandeling huiswerk mee om thuis (met uw kind) te oefenen. Meestal vinden de behandelingen wekelijks plaats en duren deze ongeveer 25 tot 30 minuten.

Evaluatie / heronderzoek

Na een reeks behandelingen wordt er een heronderzoek gedaan. Aan de hand van dit heronderzoek wordt samen met u bepaald of de doelen van het behandelplan zijn behaald. Zo nodig volgt er nog een aantal extra behandelingen. Een evaluatie kan ook plaatsvinden in samenspraak met andere professionals (bijv. leerkracht, ambulant begeleider).